Ylläsjärven asemakaavan laajennus, vireilletulo

23.11.2022

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ylläsjärven asemakaavan laajennuksen, koskien määräalaa 273-402-3-75-M602, osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 23.11-22.12.2022 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Ylläsjärven asemakaavan laajennus, koskien ko. aluetta tulee vireille. Ylläsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee Ylläsjärven kylän alueella Iso-Ylläksentien itäpuolella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi .

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 22.12.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus