Ylläsjärven asemakaavan laajennus, koskien tiloja 273-402-5-192, 273-402-98-20, 273-402-98-29, 273-402-5-161 ja 273-402-5-111

10.07.2024

Kuulutus
Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Selostus, kaavaluonnos
Asemakaava, karttaluonnos
Asemakaavan laajennusalueen arkeologinen inventointi 2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ylläsjärven asemakaavan laajennus, koskien tiloja 273-402-5-192, 273-402-98-20, 273-402-98-29, 273-402-5-161 ja 273-402-5-111, pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 10.7.-15.8.2024 MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ylläsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee Ylläsjärven kylän eteläosassa Ylläsjärventien länsipuolella.

Kaavaluonnos on nähtävillä Kolarin kirjastolla ajalla 10. - 28.7.2024 kirjaston aukioloaikoina ja kunnanvirastolla 29.7. - 15.8.2024 kunnanviraston aukioloaikoina. Kaavaluonnokseen voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi /Palvelut/Kaavoitus.

Kaavaluonnoksesta pidetään esittely- ja keskustelutilaisuus Ylläsjärven koululla 5.8.2024 klo 17:00.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, asianumerolla KRI/1088/10.02.03.01/2023 yksilöitynä, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään 15.8.2024 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus