Ylläsjärven asemakaavan laajennus, koskien määräalaa 273-402-3-75-M602

22.02.2023

Kuulutus

Kaavaluonnos

Asemakaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ylläsjärven asemakaavan laajennus, koskien määräalaa 273-402-3-75-M602 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 22.02-23.03.2023 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ylläsjärven asemakaavan laajennusalue sijaitsee Ylläsjärven kylän alueella Iso-Ylläksentien itäpuolella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 23.03.2023 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus