Ylläksen osayleiskaavan muutos

17.05.2023

Kuulutus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys
Maisemaselvitys
Liikenneselvitys
Meluselvitys
Natura-tarvearviointi
Kehittämissuunnitelma
Vastineraportti
Vastine luonnospalautteeseen
Natura Aakenus biotoopit
Natura Aakenus lajit

Ylläksen osayleiskaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla (kunnanviraston kesäsulun aikana Kolarin kirjastossa) ajalla 17.05.-15.08.2023 MRL 65 ja MRA 19 §:n mukaisesti. Kaavoitusprosessin aikana ovat nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan laatimisen yhteydessä tehtävät selvitykset.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi.

Kaavaehdotuksesta pidetään esittely- ja keskustelutilaisuus Äkäslompolossa luontokeskus Kellokkaassa 1.6.2023 klo 14:00-16:30. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistu etäyhteydellä tästä.

Linkki tilaisuuteen löytyy myös Kolarin kunnan sivuilta yllämainitussa osoitteessa osayleiskaavan kaava-asiakirjojen yhteydessä.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin osayleiskaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 15.08.2023 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus