Ylläksen osayleiskaavan muutos

30.09.2021

Ylläksen osayleiskaavan muutos pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 07.10.- 08.11.2021 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti. (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana ovat nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan laatimisen yhteydessä tehtävät selvitykset.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin osayleiskaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

  • Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään 08.11.2021 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus