Ylläksen osayleiskaava muutoksen vireilletulo

10.11.2020

Kuulutus

Kolarin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.10.2020 (§ 239) kuuluttaa Ylläksen osayleiskaavan muutoksen vireille sekä asettaa osallistumis- ja  arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville ajalle 09.11.–08.12.2020. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Ylläksen osayleiskaavan muutos lukuun ottamatta vireillä olevaa Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava-aluetta tulee vireille.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin osayleiskaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja  yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Kuulutus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ja siihen voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite isopalontie 2, 95900 Kolari viimeistään 08.12.2020 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus