Yleistiedoksianto

27.10.2020

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lapin ELY-keskus on 27.10.2020 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi.

Lapin ELY-keskuksen päätös 27.10.2020, LAPELY/4678/2020 ajoneuvon siirrosta Kolarin kunnan varastoon sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvon tunnistetiedot: Tumma Volvo C70, Ruotsin kilvet CUS-286.

Päätös on nähtävillä Lapin ELY-keskuksessa, osoite Hallituskatu 3 B, 96100 Rovaniemi. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta ELY-keskusten verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Ilmoituksen julkaisemisajankohta: 27.10.2020

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot: siirtoajoneuvot@ely-keskus.fi, tarkastaja Vesa Hämälä, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelukeskuksen kautta, puh. 0295 020 600, ma-pe klo 9-16

Lapin ELY-keskus