VESILAIN MUKAINEN PÄÄTÖS

21.06.2022

Kuulutus

Päätös

Kuulutuksen julkaisupäivä: 21.6.2022
Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 28.6.2022.
Päätösnro: 90/2022
Antopäivä: 21.6.2022
Hakijat: -
Vastapuoli: Kolarin kunta

Asia: Kurtakkojärven mökkiläisten korvausvaatimus koskien vedenpinnan korotuksesta johtuvaa kaivoveden pilaantumista, Kolari

Päätöksen pääasiallinen sisältö:
1. Kolarin kunnan on rakennettava/rakennutettava haitankärsijöiden tilojen rajalle vesijohtoputki ja liitettävä tilat Kurtakon vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Tilojen omistajien on osallistuttava vesijohtoputken rakentamiskustannuksiin sekä liittymiskustannuksiin oman tilan osalta 30 % osuudella, jolloin Kolarin kunnan osuudeksi jää maksettavaksi 70 % toteutuneista kustannuksista.

Tai vaihtoehtoisesti

2. Kolarin kunnan on maksettava haitankärsijöille heidän niin halutessaan vaihtoehdossa 1 oleva Kolarin kunnan osuus euromääräisenä korvauksena tilakohtaisesti.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 21.6.–28.7.2022 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden  kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 28.7.2022.

Lisätietoja antavat:

Ympäristölakimies Marjo Torro, puh. 0295 017 654 (tavoitettavissa 21.6.–23.6.2022)
Ympäristöneuvos Jaakko Pirttijoki, puh. 0295 017 662 (tavoitettavissa 21.6.–7.7.2022)
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi