Varauspäätöksen VA2023:0056 päätös ja kuulutus

12.09.2023

KUULUTUS JA PÄÄTÖS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.9.2023 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:
Varaaja: Sisu Exploration Oy
Lupatunnus: VA2023:0056
Varausalueen sijainti: Kittilä, Kolari, Rovaniemi, Pello
Varauksen voimassaolo päättyy: 30.5.2025

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 19.10.2023.

Päätös on julkaistu 12.9.2023 Tukesin verkkosivulla. Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan alueen kuntien verkkosivulla.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja:
kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166

Kuulutettu 12.9.2023
Pidetään nähtävänä 19.10.2023
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.