Varauspäätöksen VA2021:0034 julkinen kuulutus

20.08.2021

KUULUTUS JA PÄÄTÖS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 20.8.2021 hyväksynyt osittain seuraavan varausilmoituksen:
Varaaja: Latitude 66 Cobalt Oy
Lupatunnus: VA2021:0034
Varausalueen sijainti: Kittilä, Muonio, Kolari
Varauksen voimassaolo päättyy: 4.5.2023

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 27.9.2021. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivulla
www.tukes.fi. Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan alueen kuntien verkkosivulla.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166

Kuulutettu 20.8.2021
Pidetään nähtävänä 27.9.2021

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänäpäätöksen julkaisemisajankohdasta.