Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022-2027

21.12.2021

KUULUTUS

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö: Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022−2027.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021.

Nähtävillä pito: Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi (valitse alue). Kuulutettavat asiakirjat ovat esillä osoitteessa https://www.ymparisto.fi

Tieto kuulutuksesta lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Lisätiedot: Pekka Räinä, Lapin ELY-keskus, p. 040-570 2389, pekka.raina(at)ely-keskus.fi