Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

28.05.2024

Kuulutus ja päätös

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä: Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 28.5.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä: 4.6.2024.

Asia: Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2024 nro 682/2024, vesilain mukaisesta korvauspäätöksestä, Kurtakkojärven mökkiläisten korvausvaatimusta koskien vedenpinnan korotuksesta johtuvaa kaivoveden pilaantumista, Kolari.

Luvan haltija: Kolarin kunta

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 28.5.2024 – 4.7.2024 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi

Muutoksenhakuohjeet: Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 4.7.2024.