Vaalilain 104 §:n mukainen tiedoksianto Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä

14.09.2021

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 9.9.2021, 856/2021, Dnro 20903/03.04.04.04.10/2021

Asia: Valitus kuntavaalien vahvistamista koskevasta päätöksestä

Ratkaisu: Hallinto-oikeus jättää huomautuksen antamista koskevan vaatimuksen tutkimatta. Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.

Päätös valitusosoituksineen on tämän kuulutuksen liitteenä.

Kolarissa 14.9.2021


Kolarin keskusvaalilautakunta