Tukesin kuulutus malminetsintälupahakemusesta

25.10.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla Malminetsintälupahakemuksen

Hakija: Northern X Finland Oy
Lupa-alueen nimi: Karhujupukka South
Lupatunnus: ML2018:0069
Alueen sijainti ja koko: Kittilä ja Kolari, 548,37 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta kultaa, nikkeliä, rautaa, kuparia, palladiumia, platinaa, kobolttia, kromia, titaania ja vanadiinia. Suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat kallioperän kartoitus, geologinen kartoitus ja näytteenotto, lentomittaukset, maaperän geofysikaaliset mittaukset ja syväkairaus.

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 23.11.2018 mennessä lupatunnus mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi .
 
Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Kittilän ja Kolarin ilmoitustauluilla, Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi), sekä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset
Lisätietoja Esa Tuominen puh. 029-5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi .
Kuulutettu 24.10.2018
Pidetään nähtävänä 23.11.2018 asti.