Tukes on kaivoslain (621/2011) perusteella hyväksynyt varausilmoituksen

13.09.2021

Kuulutus ja päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 13.9.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:
Varaaja: Arctic Minerals Exploration Oy
Lupatunnus: VA2021:0041
Varausalueen sijainti: Kittilä, Kolari
Varauksen voimassaolo päättyy: 20.5.2023

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 20.10.2021. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivulla www.tukes.fi. Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan alueen kuntien verkkosivulla.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166

Kuulutettu 13.9.2021
Pidetään nähtävänä 20.10.2021
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.