Tukes on kaivoslain (621/2011) perusteella 14.10.2021 hyväksynyt varausilmoituksen

14.10.2021

Kuulutus ja päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 14.10.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:
Varaaja: Rupert Exploration Finland Oy
Lupatunnus: VA2021:0050
Varausalueen sijainti: Kolari, Kittilä
Varauksen voimassaolo päättyy: 12.7.2023

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 22.11.2021. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivulla www.tukes.fi. Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan alueen kuntien verkkosivulla.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166
Kuulutettu: 14.10.2021
Pidetään nähtävänä: 22.11.2021

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.