Tornionlaakson Neuvoston kulttuuristipendi 2020

11.12.2019

Tornionlaakson Neuvoston kulttuuristipendi 2020

Tornionlaakson Neuvoston kulttuurirahaston tarkoituksena on tukea Tornionlaakson kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä stimuloimalla Torniolaaksoon liittyvää tutkimusta ja kulttuurityötä stipendein ja apurahoin.

Stipendejä ja apurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt, ryhmät, projektit ja organisaatiot, joiden toiminta liittyy Tornionlaaksoon.

Stipendin suuruus on 60.000 Ruotsin kruunua (n. 6.000 euroa), joka voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hankkeelle. Tämä on syytä huomioida hakemusta tehtäessä.

Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä.

Hakuaika:
Hakemus jätetään/postitetaan Tornionlaakson Neuvoston kansliaan ajalla 1.12.-31.01. vuosittain.

Anomus:
Anomuksessa on selvitettävä tarkoitus tarvittavine liitteineen. Anomukseen ei tule liittää alkuperäisiä liitteitä, koska ne palautetaan vain pyynnöstä. Anomuksesta on myös ilmettävä haettavan tuen määrä. Haetun tuen suuruus ei tule ylittää 60.000 Ruotsin kruunua. Anomuksen voi jättää joko suomeksi tai ruotsiksi erityisellä lomakkeella. Anomuksen pituudeksi suositellaan yhtä A4 -sivua. Lisätietoja ja hakulomake: https://tornedalen.org/fi/tornionlaakson-neuvosto/kulttuuristipendi/

Anomus postitetaan osoitteeseen:
Tornionlaakson Neuvosto Kulttuurirahasto
PL 145 95 400 Tornio tai
tuula.ajanki@haparanda.se

Ystävällisin terveisin,
Tuula

Tuula Ajanki
Toiminnanjohtaja | Verkställande direktör l Daglig leder
Tornionlaakson Neuvosto | Tornedalsrådet | Torne Valley Council
P.O.Box 76 | SE-95 322 Haparanda
+46 72 251 88 80
tuula.ajanki@haparanda.se