Tieto julkisesta kuulutuksesta

02.11.2020

Kuulutuksen sisältö:
Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027. Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 - 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi. Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, Dnro LAPELY/4356/2020

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus