Tieto julkisesta kuulutuksesta

02.11.2020

Kuulutuksen sisältö:
Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin  rannikkoalueelle ja niihin sisältyvistä ympäristöselostuksista. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, LAPELY/4628/2020

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus