Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

02.10.2020

Kuulutus

Lapin liiton hallitus päätti 28.9.2020 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville Lapin liitossa, alueen kunnissa sekä Lapin liiton internet sivuilla: http://www.lappi.fi

Sakatin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava koskee Sodankylän kuntaa. Maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan nykyisen Pohjois-Lapin maakuntakaavan siltä osin kuin uudessa kaavassa muutoksia osoitetaan.

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilöitä ovat suunnittelujohtaja Riitta Lönnström ja maakuntainsinööri Juha Piisilä.