Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava

10.01.2022

Kuulutus

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksen aineisto on MRL 65 §:n ja MRA 12 §:n mukaisesti nähtävillä 10.1.–9.2.2022 Kemijärven ja Rovaniemen kaupungintaloissa sekä Pelkosenniemen, Posion, Ranuan, Sallan ja Savukosken kunnanvirastoissa sekä Lapin liiton virastossa koronarajoitukset huomioiden. Lisäksi kaavaehdotus taustaselvityksineen on nähtävänä Lapin liiton kotisivulla osoitteessa https://www.lapinliitto.fi

Koronarajoitusten vuoksi kaavaehdotusta esitellään saman sisältöisissä etäyhteystilaisuuksissa:

  • torstaina 13.1.2022 klo 18.00
  • tiistaina 18.1.2022 klo 18.00

Teams –etäyhteyslinkki esittelytilaisuuksiin löytyy Lapin liiton kotisivuilta www.lapinliitto.fi

Asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta 9.2.2022 mennessä osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi, info@lapinliitto.fi

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilöitä ovat suunnittelujohtaja Paula Qvick ja maakuntainsinööri Juha Piisilä (040 711 8382).

Lapin liitto on kuntayhtymä, joka vastaa alueellisesta kehittämisestä, maakuntakaavoituksesta, maakunnan edunvalvonnasta, pelastustoimesta sekä kansainvälisistä tehtävistä.