Rämeänniemen-Ylläsjärven ranta-asemakaavan muutos, koskien LYT-aluetta

14.09.2020

Kuulutus

Rämeänniemen-Ylläsjärven ranta-asemakaavan muutos, koskien LYT-aluetta pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 14.09.-13.10.2020 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Rämeänniemen-Ylläsjärven asemakaavan muutosalue sijaitsee n. 1,5 km:n ennen Ylläsjärven kylää Kotarovan suunnasta tultaessa.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ranta-asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari viimeistään 13.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus