Rämeannemen-Ylläsjärven ranta-asemakaavan muutoksen, koskien LYT-aluetta vireilletulo

12.06.2020

Kuulutus

Rämeänniemen-Ylläsjärven ranta-asemakaavan muutoksen, koskien LYT-aluetta (yleisen tien aluetta) osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 04.06-.07.07.2020 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Rämeänniemen-Ylläsjärven asemakaavan muutos, koskien ko. aluetta tulee vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Rämeänniemen-Ylläsjärven asemakaavan muutosalue sijaitsee n. 1,5 km ennen Ylläsjärven kylää Kotarovan suunnasta tultaessa.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ranta-asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari viimeistään 07.07.2020 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus