RAJAPALOJEN KAIVOSHANKKEEN VAIHEMAAKUNTA- KAAVA

21.12.2021

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lapin liiton hallitus päätti 10.12.2021 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville Lapin liitossa, alueen kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla: https://www.lapinliitto.fi

Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava koskee Rovaniemen kaupunkia ja Ylitornion kuntaa. Vaihemaakuntakaava kumoaa voimaantullessaan nykyiset Rovaniemen maakuntakaavan ja Länsi-Lapin maakuntakaavan siltä osin kuin uudessa kaavassa muutoksia osoitetaan.

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilöitä ovat suunnittelujohtaja Paula Qvick ja maakuntainsinööri Juha Piisilä.