Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 1129/2024

03.07.2024

Pohjois-Suomenhallinto-oikeus, päätös 1129/2024

Asia 

Valitus malminetsintälupaa koskevassa asiassa

Valittajat

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta -MiningWatch Finland ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry
Muonion paliskunta
Vesiluonnon Puolesta ry
Jari Natunen
Yhdyshenkilö: Jari Natunen

Luvanhakija

Hannukainen Mining Oy (jäljempänä yhtiö)

Päätös, josta valitetaan

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto Tukes 1.4.2022
Lupatunnus ML2014:0099

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (jäljempänä Tukes) on hakemuksesta myöntänyt yhtiölle malminetsintäluvan ML2014:0099 (Sivakka).
Malminetsintälupa on voimassa enintään neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Malminetsintälupahakemus on siirretty hakemuksen 26.11.2014 tehneeltä yhtiöltä luvanhakijayhtiölle 20.8.2015,joka on täydentänyt hakemusta 9.12.2020. Tukes on hakemustarkastusten perusteella todennut hakemuksen täyttävän kaivoslain 34 § :n vaatimukset.