Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040

28.01.2019

Pohjois - Lapin maakuntakaava 2040 valmisteluaineisto on MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 28.1.2019–28.2.2019 Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnanvirastoissa sekä Lapin liiton virastoissa. Lisäksi kaavaluonnos taustaselvityksineen on nähtävänä Lapin liiton kotisivulla.