Päätös ympäristönsuojelulainmukaisesta ilmoituksesta (melu).

20.07.2022

Kuulutus

Päätös

Asia: Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 § mukaisesta ilmoituksesta (melu).

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö: Lapin ELY-keskus on antanut 19.7.2022 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on LAPELY/3688/2022.

Päätös koskee Oulun, Iin, Simon, Kemin, Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Keminmaan, Tervolan, Rovaniemen ja Kemijärven alueella tapahtuvaa rautatien sepelöinnin korjaustöitä ajalla 4.7.2022-31.10.2022.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 19.7.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 26.7.2022.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 19.7.2022 - 25.8.2022 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa elykeskus.fi.

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon vaasa.hao@oikeus.fi. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa  valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 25.8.2022.

Lisätietoja:
Ympäristösuojeluyksikön päällikkö
Juha Hämäläinen
+358 295 037 332
juha.hamalainen@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja
Sannamari Pehkonen
+358 295 037 068
sannamari.pehkonen@ely-keskus.fi