Päätös meluilmoituksesta

01.06.2022

Kuulutus

Päätös

Päätös meluilmoituksesta:
YIT Suomi Oy rakennustyömaa Laskijantie 3 Kolari Ylläsjärvi

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastajan päätös ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta ilmoitusasiasta.

Hakija: YIT Suomi Oy
Päätöspäivä: 30.5.2022.
Pykälä: 6 §

Julkaisupäivä 1.6.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläolo
Päätös pidetään nähtävillä 1.6 -11.7.2022 välisenä aikana Kolarin kunnan verkkosivuilla

Valitusaika päättyy 11.7.2022

Pekka Peuranen
ympäristötarkastaja

Rovaniemen kaupunki, ympäristövalvonta PL 1008, 96101 Rovaniemi