Opiskelija-avustusten hakeminen syksy 2020

02.09.2020

Opiskelija-avustusten hakeminen

Kunnanvaltuusto on päättänyt ottaa käyttöön 1.7.2002 alkaen opiskelijoille maksettavan opiskelija-avustuksen.

Opiskelija-avustuksen ehdot ovat seuraavat:
• Kolarissa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva sekä erityislukiossa tai lukion jälkeisiä opintoja harjoittava opiskelija on oikeutettu 400 euron suuruiseen vuosittaiseen avustukseen. Avustus on 200 euroa/kerta. Avustus maksetaan kahdesti vuodessa hakemusten perusteella maalis- ja lokakuussa.
• Kotikunta määräytyy väestöntietolain sekä verolain mukaisesti, jonka kotikunta Kolari on ennen 1.9.2020
Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus. Tämä todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella. Opintoja ei katsota päätoimiseksi, jos opinnot suoritetaan etä- ja monimuoto- tai oppisopimusopiskeluna.
• Avustukseen ovat vuonna 2020 oikeutettuja vuonna 2002 ja sitä aiemmin syntyneet.
• Opiskelija-avustus on korvaus matkakustannuksista kotipaikkakunnalle.
• Aikuisopintorahaa saavat eivät ole oikeutettu opiskelija-avustukseen.

Avustushakemus tulee jättää 30.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Avustushakemus toimitetaan osoitteella:
Kolarin sivistyslautakunta / Opiskelija-avustus hakemus
Isopalontie 2
95900 KOLARI

Hakemuksesta tulee ilmetä:
• Hakijan nimi ja henkilötunnus
• Osoite ja puhelinnumero
• Oppilaitos, missä opiskelee (liitteeksi oppilaitoksesta pyydetty ajan tasalla oleva todistus opiskelun päätoimisuudesta)
• Milloin on aloittanut opiskelun
• Opiskelun arvioitu päättymisaika
• Pankkitilinumero, jolle avustus maksetaan
• Allekirjoitus

Hakemuslomakkeita saa Kolarin kunnan verkkosivuilta www.kolari.fi ja kunnanviraston neuvonnasta.

Lomakkeet:

Hakulomake (pdf)
Hakulomake (doc)