Opiskelija-avustus kevät 2020

03.02.2020

Opiskelija-avustusten hakeminen


Kunnanvaltuusto on päättänyt ottaa käyttöön 1.7.2002 alkaen opiskelijoille maksettavan
opiskelija-avustuksen.


Opiskelija-avustuksen ehdot ovat seuraavat:

 • Kolarissa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva sekä erityislukiossa tai lukion jälkeisiä opintoja harjoittava opiskelija on oikeutettu 400 euron suuruiseen vuosittaiseen avustukseen. Avustus on 200 euroa/kerta. Avustus maksetaan kahdesti vuodessa hakemusten perusteella maalis- ja lokakuussa.
 • Kotikunta määräytyy väestöntietolain sekä verolain mukaisesti, jonka kotikunta Kolari on ennen 1.2.2020

 • Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus. Tämä todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella. Opintoja ei katsota päätoimiseksi, jos opinnot suoritetaan etä- ja monimuoto- tai oppisopimusopiskeluna.
 • Avustukseen ovat vuonna 2020 oikeutettuja vuonna 2002 ja sitä aiemmin syntyneet.
 • Opiskelija-avustus on korvaus matkakustannuksista kotipaikkakunnalle.
 • Aikuisopintorahaa saavat eivät ole oikeutettu opiskelija-avustukseen.

Avustushakemus tulee jättää 28.2.2020 klo 15.00 mennessä.

Avustushakemus toimitetaan osoitteella:
Kolarin sivistyslautakunta / Opiskelija-avustus hakemus
Isopalontie 2
95900 KOLARI


Hakemuksesta tulee ilmetä:

 • Hakijan nimi ja henkilötunnus
 • Osoite ja puhelinnumero
 • Oppilaitos, missä opiskelee (liitteeksi oppilaitoksesta pyydetty ajan tasalla oleva todistus opiskelun päätoimisuudesta)
 • Milloin on aloittanut opiskelun
 • Opiskelun arvioitu päättymisaika
 • Pankkitilinumero, jolle avustus maksetaan
 • Allekirjoitus


Hakemuslomakkeita saa Kolarin kunnan verkkosivuilta www.kolari.fi ja
kunnanviraston neuvonnasta.

Hakulomakkeen voit tulostaa tästä.