Maa-aineslupapäätös Nuottajärven sora-alue, Kolari

04.07.2024

KUULUTUS

Ote pöytäkirjasta, ympäristölautakunta 26.6.2024 § 82

Päätösnumero Ympäristölautakunta 26.6.2024 § 82

Hakija Hirvasjärven yhteismetsä

Lupa Maa-aineslupapäätös Nuottajärven sora-alue, Kolari

Lupaviranomainen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Päätöspäivä 26.6.2024

Kuulutuksen julkaisupäivä 4.7.2024

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 4.7. – 12.8.2024 Kolarin kunnan
verkkosivuilla.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy
12.8.2024.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Pekka Peuranen p. 040-6673742

ROVANIEMEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA