Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy

29.10.2020

KUULUTUS

PÄÄTÖS

Päätösnumero:    Ympäristötarkastaja 27.10.2020 § 34
Hakijat:                   Metsähallitus Metsätalous Oy
Lupa:                      Maa-aineslupa Kienajan sora-alue, Kolari

Kiinteistötunnus: 273-893-12-1
Lupaviranomainen: Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja
Päätöspäivä:        27.10.2020
Kuulutuksen julkaisupäivä:  29.10.2020

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 29.10. – 7.12.2020 Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kolari.fi.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 7.12.2020.

Valitus liitteineen osoitetaan ja toimitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteeseen:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4)
90101 Oulu
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. vaihde 029 5642 800, faksi 029 5642 841
Aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Pekka Peuranen p. 040-6673742


ROVANIEMEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
PL 8216 / Mäntyvaarantie 2, 96101 Rovaniemi