Maa-aineslupa Hirvasjärven yhteismetsälle

24.07.2019

Julkipanoilmoitus maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta.