Maa-aines- ja ympäristölupapäätös

08.09.2022

Kuulutus

Pöytäkirja

Liite 2: Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Liite 4: Tutkimustodistus

Päätösnumero: Ympäristölautakunta 31.8.2022 § 102
Roidnro-2022-1920
Lupanro: K2/2022, 2/2022
Hakija: Oy Pro-Hydro Ab
Lupa: Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Hannukaisen louhealue, Kolari
Kiinteistötunnus: Kuervaara RN:o 273-402-48-10
Lupaviranomainen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Päätöspäivä: 31.8.2022
Kuulutuksen julkaisupäivä: 8.9.2022

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 8.9. – 17.10.2022 Kolarin kunnan verkkosivuilla https://www.kolari.fi.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 17.10.2022.

Valitus liitteineen osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 / Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelin 029 5642 611 (vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo), Telefax: 029 5642 760
Aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Pekka Peuranen p. 040-6673742

ROVANIEMEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
PL 1008 / Mäntyvaarantie 2, 96101 Rovaniemi