Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Hannukainen, Kolari

07.05.2020

Kuulutus

Pöytäkirjaote

Lupahakemus

Päätösnumero:                       Ympäristölautakunta 29.4.2020 § 55
Hakija:                                       Napapiirin Kuljetus Oy
Lupa:                                         Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Hannukainen, Kolari
Kiinteistötunnus:                     Käpylä II RN:o 273-402-48-11
Lupaviranomainen:                Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta
Päätöspäivä:                            29.4.2020
Kuulutuksen julkaisupäivä:  7.5.2020

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 7.5. – 15.6.2020 Kolarin kunnan verkkosivuilla https://www.kolari.fi.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 15.6.2020.

Valitus liitteineen osoitetaan ja toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 Vaasa
(Korsholmanpuistikko 43, 4. krs)
Sähköposti: vaasa.hao @oikeus.fi
Puh. kirjaamo 029 56 42780, faksi 029 56 42760
Aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Carita Lallukka puh. 050 911 1097

ROVANIEMEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
PL 8216 / Mäntyvaarantie 2, 96101 Rovaniemi