Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy

28.08.2018

Kuulutus Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta soran ja kalliolouheen ottamiseen sekä ympäristölupahakemuksesta maa-aineksen murskaamiseen ja varastointiin Hannukaisen kaivosalueella.