Maa-aines- ja ympäristölupa Nutijupukan kallioalue

06.06.2024

KUULUTUS
PÄÄTÖS

Päätösnumero: Ympäristölautakunta 29.5.2024 § 70
Lupanro: 3/2024 (1/2024)
Hakija: Hirvasjärven yhteismetsä
Lupa: Maa-aines- ja ympäristölupa Nutijupukan kallioalue
Kiinteistötunnus: Hirvasjärven yhteismetsä RN:o 273-874-1-0
Lupaviranomainen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta
Päätöspäivä: 29.5.2024
Kuulutuksen julkaisupäivä: 6.6.2024

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Päätös, valitusosoitus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 6.6. – 15.7.2024 Kolarin kunnan verkkosivuilla  https://www.kolari.fi.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 15.7.2024.

Valitus liitteineen osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 / Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelin 029 5642 611 (vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo), Telefax: 029 5642 760
Aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Pekka Peuranen p. 040-6673742

ROVANIEMEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
PL 1008 / Mäntyvaarantie 2, 96101 Rovaniemi