Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen P. Kylmämaa Oy

07.03.2019

Asia
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Sieppuvaarasta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

Hakija
P. Kylmämaa Oy
Yhteyshenkilö Pekka Kylmämaa, puh 040 753 2140

Kuvaus toiminnasta
Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Kolarin Sieppijärveltä tiloilta Lisälä RN:o 273-403-9-39 ja Koivisto RN:o 273-403-9-63 (Sieppuvaaran sora-alue). Maa-aineslupaa haetaan kymmen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 30 000 m3:n suuruiselle soran otolle. Toiminta-alue on pinta-alaltaan noin 1,0 ha. Otettava maa-aines jalostetaan murskaamalla. Alueella on ollut maa-aineslupa, joka on päättynyt 22.9.2015. Hakijalla on maanomistajien suostumus luvan hakemiseen.

Ottoalue sijaitsee noin 24 km Kolarin keskustasta etelään Sieppuvaaran metsäautotien varrella. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Alue ei sijoitu pohjavesialueelle eikä ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita eikä suojelualueita.
Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Länsi-Lapin maakuntakaavassa ottoalue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M).

Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kolarin kunnanvirastossa 7.3.–8.4.2019 välisenä aikana (os. Isopalontie 2 Kolari).

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 8.4.2019 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta