Luonnonsuojelualueen laajentaminen

21.03.2019

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/96) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa, että Kolarin kunnan alueella valtion maalla sijaitsevaa Juustovuoman soidensuojelualuetta on laajennettu:

Suojelualuekiinteistöön 273-891-1-3 Juustovuoman soidensuojelualue on siirretty lohkomalla 20 ha:n määräala tilasta 273-403-98-2 Hietalahti, TNro 2004-114048, rekisteröity 2.3.2006.

Kiinteistöstä 273-893-11-1 Kolarin valtionmaa, Kolari on siirretty lohkomalla noin 152,31 ha suojelualuekiinteistöön 273-891-1-3 Juustovuoman soidensuojelualue,
TNro 2016-546324, rekisteröity 12.10.2018.


Oulussa 15.3.2019
Liisa Virkki
Toimistosihteeri
Metsähallitus
PL81, 90101 Oulu
puh. 0206 39 6650
liisa.virkki@metsa.fi