Luonnonsuojelualueen laajentaminen

27.03.2019

Viitaten luonnonsuojelulain ( 1096/96) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa, että Kolarin kunnan alueella valtion maalla sijaitsevaa Teuravuoman-Kivijärvenvuoman soidensuojelualuetta on laajennettu:
Suojelualuekiinteistöön 273-891-1-6 Teuravuoman-Kivijärvenvuoman soidensuojelualue on siirretty lohkomalla noin 456,06 ha kiinteistöstä 273-893-11-1 Kolarin valtionmaa, Kolari sekä tilat 273-401-120-1 Suoja­Hanhiniemi, 273-402-7-53 Suoja-Niemi, 273-402-13-11 Luenniemi, 273-402-13-27 Suoja-Kuusiniemi, 273-402-13-28 Suoja-Tieva ja 273-404-22-8 Suoja-Lakkala, TNro 2016-546307, rekisteröity 5.12.2018.

Oulussa 19.3.2019

Toimistosihteeri
Liisa Virkki
Metsähallitus
PL 81, 90101 Oulu puh. 0206 39 6650 liisa.virkki@metsa.fi