Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2023-2025

05.01.2023

Kuulutus

Tarkkailuohjelma

Liitekartta

Asia: Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen hakemus tarkkailusuunnitelman hyväksymiseksi.

Hakemuksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö: Lapin ELY-keskuksessa on vireillä Neova Oy:n Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja  vaikutustarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2023–2025.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 5.1.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä: Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 12.1.2023

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 5.1.2023 - 13.2.2023 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa elykeskus.fi.

Muistutus: Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Määräaika muistutusten ja mielipiteiden jättämiselle on 13.2.2023.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen: Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

 • muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä LAPELY/3734/2015
 • kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee
 • yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
 • muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista:

 • sähköinen asiointipalvelu: www.ely-keskus.fi/asioiverkossa
 • Lapin ELY-keskus
  Postiosoite PL 8060, 96101 Rovaniemi
  Käyntiosoite Hallituskatu 3 B (valtion virastotalo), Rovaniemi
  Puhelin 0295 037 000
  Sähköpostit kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
  Aukioloaika klo 8.00–16.15

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle: Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja:
Ympäristötarkastaja
Jouni Rauhala
+35829 503 7502
jouni.rauhala@ely-keskus.fi