Kuulutus Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimen antamasta lupapäätöksestä kaivostoimintaa Tapulissa, Palotievassa ja Sahavaarassa, Pajalan kunta, Ruotsi.

14.12.2022

Kuulutus

Lupapäätös

Lehdistötiedote

Asia: Lupapäätös kaivostoimintaan Tapulissa, Palotievassa ja Sahavaarassa, Pajalan kunta, Ruotsi.

Kaivostoiminta sijoittuu siten, että sillä voi olla Suomen ja Ruotsin rajan ylittäviä vaikutuksia. Näin ollen lupapäätöksestä tiedotetaan Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen 18 ja 22 artikloiden mukaisesti myös Suomen puolella.

Päätöksen pääasiallinen sisältö: Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuin (Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt) on 1.12.2022 myöntänyt Kaunis Iron AB:lle ympäristökaaren mukaisen luvan jatkaa ja lisätä kaivostoimintaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksissa siihen kuuluvine toimintoineen Kaunisvaaran rikastamolla, Pajalan kunnassa (jutun numero M 2090-19).

Nähtävilläpito: Kuulutus, lupapäätös (ruotsiksi) ja suomennettu lehdistötiedote lupapäätöksestä ovat nähtävillä 14.12.2022–31.1.2023 verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi. Lupapäätös tullaan kääntämään osittain suomen kielelle tammikuun aikana ja tulee nähtäville samoille verkkosivuille.

Lupakäsittelyn asiakirjat ovat saatavilla tuomioistuimen kansliassa ja Pajalan kunnassa asiakirjojen säilyttäjä Sixten Ollilalla osoitteessa Pajalan kunnantalo, 984 85 Pajala, Ruotsi, puh. +46 978 120 62.

Kuulutus on julkaistu myös Lapin ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-kekus.fi (valitse alueeksi Lappi).
Ilmoitus asian kuuluttamisesta on nähtävillä 14.12.2022–31.1.2023 Enontekiön, Muonion, Kolarin, Pellon, Ylitornion ja Kittilän kunnan sekä Rovaniemen ja Tornion kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava maa- ja ympäristötuomioistuimelle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valituksentekoohjeessa. Valitusaika päättyy 22.12.2022. Valituksen tulee olla tuomioistuimessa em. päivämäärään mennessä, mutta valituksen yhteydessä on mahdollista pyytää jatkoaikaa. Ylempi oikeusaste, maa- ja ympäristöylioikeus päättää jatkoajan myöntämisestä.

Lisätietoja: Lupapäätöksen kuuleminen: Anna-Leena Pitsinki, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 029, anna.pitsinki(at)ely-keskus.fi ja Juha-Pekka Hämäläinen, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 332, juha-pekka.hamalainen(at)elykeskus.fi

Rovaniemellä 14.12.2022

Liitteet
Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimen 1.12.2022 myöntämä lupa jatkaa ja laajentaa kaivostoimintaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksilla siihen liittyvine toimintoineen Kaunisvaarassa, Pajalan kunnassa (ruotsinkielinen)
Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimen suomennettu lehdistötiedote lupapäätöksestä, 1.12.2022