Kuulutus kutsusta pääkäsittelyyn koskien lupaa jatkaa ja lisätä kaivostoimintaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran kaivoksissa ja niihin kuuluvaa toimintaa rikastamossa, Kaunisvaarassa, Pajala, Ruotsi

13.07.2022

Kuulutus

Kaunis Iron AB hakee Ruotsin lupaviranomaiselta (Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen) ympäristökaaren mukaista lupaa jatkaa ja lisätä kaivostoimintaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksissa siihen kuuluvine toimintoineen Kaunisvaaran rikastamossa, Pajalan kunnassa. Hakemus koskee sekä ympäristövaarallista toimintaa että vesitoimintaa ja myös nk. Natura 2000-lupaa. Yhtiö hakee myös lajisuoja-asetuksen mukaista erivapautta.

Ruotsin lupaviranomainen pitää asian pääkäsittelyn viikoilla 25-37 Hästskon-salissa, Pajalan kansantalolla (Folkets hus) osoitteessa Fridhemsvägen 1, Pajala, Ruotsi. Tarkempi aikataulu:
29.8.2022 alkaen klo 10:00, 30.-31.8.2022 sekä 1.-2.9.2022 alkaen klo 8:30 kyseisinä päivinä, 5.9.2022 alkaen klo 10:00, 6.-8.9.2022 alkaen klo 8:30 kunakin päivänä, 12.9.2022 alkaen klo 10.00 ja 13.-15.9.2022 alkaen klo 8:30 kunakin päivänä. Käsittely jatkuu mahdollisesti 16.9.2022 klo 8:30.

Pääkäsittelyyn on mahdollista saada simultaanitulkkaus ruotsista suomeen. Riittävän tulkkauksen varmistamiseksi paikan päälle saapuvia pyydetään ilmoittautumaan Ruotsin lupaviranomaiselle 24.8.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen mmd.umea@dom.se . Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava käsittelynumero: M2090-19.

Nähtävilläolo
Kutsu ja käsittelyjärjestys on nähtävillä 13.7.-16.9.2022 sähköisesti verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi. Kuulutus on julkaistu myös Lapin ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi (Valitse alueeksi Lappi).

Ilmoitus asian kuuluttamisesta on nähtävillä 13.7.-16.9.2022 Enontekiön, Muonion, Kolarin, Pellon, Ylitornion ja Kittilän kunnan sekä Rovaniemen ja Tornion kaupungin verkkosivuilla.

Lupakäsittelyn asiakirjat ovat saatavilla tuomioistuimen kansliassa asiakirjojen säilyttäjä Sixten Ollilalla osoitteessa Pajalan kunnantalo, 984 85 Pajala, Ruotsi, puh. +46 978 120 62.

Rovaniemellä 13.7.2022
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus