Kuulutus kutsusta Nunasvaara Eteläisen kaivostoiminnan pääkäsittelyyn Ruotsissa

07.12.2022

Kuulutus

Käsittelyjärjestys

Talga AB hakee Ruotsin lupaviranomaiselta (Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen) ympäristökaaren mukaista lupaa kaivostoimintaan Nunasvaara Eteläisen alueella, Kiirunan kunnassa Ruotsissa. Kaivostoiminta sijoittuu siten, että sillä voi olla Suomen ja Ruotsin rajan ylittäviä vaikutuksia. Näin ollen lupakäsittelyssä sovelletaan Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta maiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Ruotsin lupaviranomainen pitää asian pääkäsittelyn tiistaina 31.1.2023 klo 9:30 alkaen. Käsittely jatkuu 1.–3.2, 7.–9.2, 14.–17.2 ja 21.–23.2.2023 alkaen aina klo 8:30. Paikan päälle järjestetään tulkkaus suomeksi. Paikkana on Quality Hotell Luleå, Storgatan 17, 971 28 Luulaja, Ruotsi. Pääkäsittely voidaan pitää, vaikka jokin osapuoli ei ole paikalla.

Nähtävilläolo
Kuulutus, pääkäsittelyn käsittelyjärjestys ja lupahakemuksen suomenkielinen aineisto ovat nähtävillä 7.12.2022–23.2.2023 sähköisesti verkkosivuilla osoitteessa:
www.ymparisto.fi.

Kuulutus on julkaistu myös Lapin ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.elykeskus.fi. Ilmoitus asian kuuluttamisesta on nähtävillä 7.12.2022–23.2.2023 Enontekiön, Muonion, Kolarin, Pellon, Ylitornion ja Kittilän kunnan sekä Rovaniemen ja Tornion kaupungin verkkosivuilla.

Lupakäsittelyn asiakirjat kokonaisuudessaan (ruotsiksi) ovat nähtävillä tuomioistuimen kansliassa sekä asiakirjojen säilyttäjä Kristoffer Baasilla osoitteessa Kiirunan kunnantalo, Stadshustorget 1, Kiiruna, Ruotsi, puh. +46 980 701 04.

Rovaniemellä 7.12.2022
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liite Pääkäsittelyn käsittelyjärjestys (asiakirjaliite 341)