Kutsu Nunasvaara Eteläisen kaivoshankkeen katselmukseen Ruotsissa

06.07.2022

Kuulutus

Lupahakemus

Talga AB hakee Ruotsin lupaviranomaiselta (Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen) lupaa kaivostoimintaan Nunasvaara Eteläisen alueella, Kiirunan kunnassa Ruotsissa. Kaivostoiminta sijoittuu siten, että sillä voi olla Suomen ja Ruotsin rajan ylittäviä vaikutuksia. Näin ollen lupakäsittelyssä sovelletaan Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta maiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Ruotsin lupaviranomainen pitää asiassa katselmuksen 20.9.2022 klo 10 alkaen. Kokoontuminen tapahtuu Vittangin kansantalolla (Folkets Hus) osoitteessa Kirunavägen 4, 98010 Vittangi.  Siirtyminen sieltä kohteeseen tapahtuu yhteiskuljetuksin. Katselmuksen arvioidaan kestävän koko päivän. Luvanhakija aikoo täydentää katselmusta drone-videolla.

Katselmukselle osallistuvia sekä mahdollista tulkkausta tarvitsevia pyydetään ilmoittautumaan Ruotsin lupaviranomaiselle viimeistään 9.9.2022 osoitteeseen: mmd.umea@dom.se tai soittamalla numeroon +46 90 17 21 00. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava käsittelynumero: M 1573-20.

Nähtävilläolo
Kuulutus ja lupahakemuksen suomenkielinen aineisto on nähtävillä 6.7.-20.9.2022 sähköisesti verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/NunasvaaraEtelainenLupaYVA.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä ruotsiksi samalla verkkosivulla. Lisäksi ruotsinkieliset asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Kiirunan kunnan kansliassa asiakirjojen säilyttäjän Kristoffer Baasin luona osoitteessa: Kommunkansliet, Kiruna kommun, Stadshustorget 1, Kiruna, puh.+46 980 701 04.

Kuulutus on julkaistu myös sivulla https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (Valitse alueeksi Lappi). Ilmoitus asian kuulutuksesta on nähtävillä 6.7.-20.9.2022 Enontekiön, Muonion, Kolarin, Pellon, Ylitornion, ja Kittilän kunnan sekä Rovaniemen ja Tornion kaupungin verkkosivuilla.

Rovaniemellä 6.7.2022 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus