Kuntavaalit 2021

26.02.2021

Kolarin kunnassa sunnuntaina huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan toimikaudeksi 1.6.2021-31.5.2025 Kolarin kunnanvaltuustoon 21 valtuutettua sekä heille varajäsenet kuntalain mukaisesti.

Näitä vaaleja koskeva Kolarin kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut asiakirjat on toimitettava keskusvaalilautakunnan sihteeri Jenni Saukkoriipille Kolarin kunnanvirastoon osoitteeseen Isopalontie 2, 95900 Kolari, tiistaina maaliskuun 9. päivänä 2021 klo 9.00-16.00.

Asiakirjat voi toimittaa lähettäjän vastuulla keskusvaalilautakunnan sihteerille myös postitse yllämainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen vaalit@kolari.fi määräaikaan 9.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Hakemukset

Ehdokashakemus sekä ilmoitus vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislistasta asianmukaisine liitteineen on asianomaisten vaaliasiamiesten tai heidän valtuuttamiensa annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 klo 16.00 edellä esitetyin tavoin.

Kolarin keskusvaalilautakunta