Kuntalain 142 §:n mukainen tiedoksianto Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä

16.11.2022

                                                     Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.11.2022,1553/2022,
                                                     Dnro 20999/03.04.04.04.10/2021

                            Asia                 Määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamista koskeva valitus,
                                                     Kolarin sivistyslautakunta 16.6.2021 § 50

                            Valittaja        Satu Komulainen

                            Ratkaisu       Hallinto-oikeus jättää tutkimatta valittajan kuuden kuukauden palkan
                                                    korvaamista koskevan vaatimuksen.

                                                    Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen sekä
                                                    valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

                                                   PÄÄTÖS