Kuntalain 142 §:n mukainen tiedoksianto Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä

03.05.2022

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 26.4.2022 (535/2022)
Dnro 20009/03.04.04.04.16/2021

Asia

Asemakaavan muutosta koskeva valitus

Valittajat

Kiinteistö Oy Ylläksen Rinnetupa
Kauno Rajala

Päätös, josta valitetaan

Kolarin kunnanvaltuusto 8.12.2020 § 38

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylläsjärven asemakaavan korttelin 455 asemakaavan muutoksen.

Ratkaisu

Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen.

Hallinto-oikeus velvoittaa Kolarin kunnan korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut 4 464 eurolla. Korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaisesti siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Kolarin kunnanhallitus