Kunnanvaltuuston kaavapäätöksen voimaantulokuulutus

07.06.2019

Kunnanvaltuuston 2.4.2019 § 9 hyväksymä kaava:

Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelin 6 rakennuspaikkoja 2-6

Kolarin kunnanhallitus