Kunnanvaltuuston hyväksymä kaava

16.11.2020

Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt päätöksellään 10.11.2020:

  • § 27 Ylläsjärven asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelia 26.


Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa 16.12.2020 saakka sekä Kolarin kunnan internet-sivuilla osoitteessa: www.kolari.fi /palvelut/asuminen ja rakentaminen /kaavoitus


Kolarin kunnanhallitus